Dyrtider och knapp reseersättning

Det har knappast undgått någon att bensinen, och dieseln, blivit dyrare samtidigt som den skattefria delen av reseersättningen inte justerats på evigheter.

Styrelsen beslutade vid onsdagens möte nedan beskrivna modell för att justera reseersättningens nivå utan att få Skatteverket ”på halsen”. 

Klubben rekomenderar samtliga deltagare i de arrangemang där klubben står för resekostnaden att följa nedan beskrivna ersättningsmodell:

De som kör/håller med bil skriver reseräkning som vanligt och skickar till lagledaren för attest efter genomförd resa. Ersättning utgår med 18:50 kr per mil som tidigare.

Lagledaren ansvarar för att samtliga som reser till ett uppdrag, dvs spelare, avbytare och lagledare inkl den som kör/håller med bil betalar 2 kr per mil till lagledaren.

Lagledaren fördelar inkomna medel mellan de som kört/hållit med bil. Swish rekomenderas i alla led. I normalfallet då endast två bilar används och med lika många resnärer i varje bil kan detta skötas på enklare sätt.

Klubben sänker samtidigt kostnaden för den sk Spelaravgiften från 200 kr till 150 kr per spelare och dag. Spelareavgiften omfattar alla, såväl spelare, lagledare som avbytare.

Detta gäller tills vidare och kommer att tas upp till ny prövning den dag Skatteverket justerar 18:50-beloppet.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *