Seriespelet arrangeras på förbundsnivå, nationellt, av SBF och på distriktsdistriktsnivå av ÖSBF. Båda dessa serier spelas i såväl Öppen- som Veteranklass och hänger ihop visavi upp och nedflyttningar. Ned till div 2 är nationella serier och div 3 och nedåt arrangeras av distrikten.
Lejonkulan anmäler lag utifrån aktuellt intresse bland medlemmarna.
Klubbens högst rankade lag i Öppen klass är vårt representationslag Öppen och tillika klubbens förstalag.
Klubbens högst rankade lag i Veteran är vårt representationslag Veteran.
Övriga lag, oavsett klass, räknas som reservlag.
Det finns begränsningar för hur många lag en och samma klubb få ha i det nationella seriesystemet. Någon sådan begränsning finns inte i distriktsserien.
Seriespelet spelas som två sammandrag, ett i juni och ett i augusti.
Klubbens målsättning är att med båda representationslagen nå så högt upp i seriesystemet som möjligt.
Laguttagning: Är under utformning.
Resor: Sker i första hand i egna bilar, se Dokument/Tävlingsdokument/resor och logi.
Boende: Se ovan.
Spelarna erlägger Spelareavgift per speldag.

Inomhus
Under vinterhalvåret arrangerar ÖSBF en träningstävling som är upplagd som seriespel för att klubbar och spelare ska kunna tävla på liknande sätt som i seriespelet. Några fasta divisioner eller andra indelningar finns inte utan anmälda lag delas in i grupper baserade på hemort för att hålla reseavstånden så korta som möjligt.
Inomhusserien spelas enbart i Öppen klass.
Lejonkulan anmäler lag utifrån aktuellt intresse bland medlemmarna.
Klubbens målsättning är att låta alla som vill prova på att spela under seriespelsliknande former få göra det.
Laguttagning: Är under utformning.
Resor: sker i första hand i egna bilar, se Dokument/Tävlingsdokument/resor och logi.
Boende: Någon ersättning för boendekostnader utgår inte för denna tävling.
Spelarna erlägger Spelareavgift inomhus per speldag.