Här finner DU resultat från egna tävlingar eller för tävlingar som klubbens medlemmar deltagit i. Vi redovisar enbart placeringar från ett till tre.