Här finns resultaten för 13-dagssingeln från 2009-2022.

ÅrVinnare / FinalmotståndareResultatSemifinalister
2023Stephane Zaklada, TPC13Mickael Dahl, BVP
Göran Gustavsson, LEJ11Johan Björling, LEJ
2022Torkil Åsenhed, LEJ13Mari Milton, LEJ
 Göran Gustavsson, LEJ8Lars Lilieqvist, LEJ
    
2021Inställt pga pandemi  
    
2020Annelie Westin, AIK13Monica Eriksson, LEJ
 Calle Strandberg, AIK12Johan Björling, LEJ
    
2019Claes Nilsson, LEJ13Håkan Eriksson, LEJ
 Göran Gustavsson, LEJ1Håkan Johnsson, LEJ
    
2018Eva Bolve, LEJ13Göran Gustavsson, LEJ
 Ulf Bolve, LEJ12Tommy Michanek, PEK
    
2017Claes Nilsson, LEJ13Fabric Lenne, TPC
 Stephane Zaklada, TPC8Håkan Johnsson, LEJ
    
2016Stephane Zaklada, TPC13Rasmus Kling, LEJ
 Gabriella Karp, LEJ12Göran Gustavsson, LEJ
    
2015Sten Alstander, TPC13Rasmus Kling, LEJ
 Stephan Zaklasa, TPC8Göran Gustavsson, LEJ
    
2014Monica Eriksson, LEJ13Siv Eriksson, LEJ
 Gitten Råsander, LEJ8Anders Holmberg. PEK
    
2013Göte Pettersson, LEJ13 Håkan Johnsson, LEJ
 Johanna Nilsson, LEJ12Gitten Råsander, LEJ
    
2012Håkan Johnsson, LEJ13Torkil Åsenhed, LEJ
 Johan Bredin, LEJ7Sten Alstander, CDB
    
2011Jan Åsberg, LEJ13Jan Berndtsson, LEJ
 Mats Svensson, LEJ5Håkan Eriksson, LEJ
    
2010Per Lindroth, LEJ13Jan Berndtsson, LEJ
 Jan Åsberg, LEJ12Jon Eriksson, LEJ
    
2009Sten Alstander. CDB13Göte Pettersson, LEJ
 Johan Bredin, LEJ7Monica Eriksson, LEJ
    
2008Monica Eriksson, LEJ13Sophie Padashifard, LEJ
 Jan Bendtsson, LEJ7Tommy Carlsson, RPC
    
2007Filip Goldéus, LEJ13 
 Lars-Olov Öberg, ? 
    
2006Anders Bondesson.13Tommy Carlsson, RPC
 Lennart Peterson, LEJ0Jan Åsberg, LEJ
    
2005Filip Goldéus, LEJ13Roland Gustavsson, LEJ
 Irma Gustavsson, LEJ1Sthig Erixon, LEJ
    
2004Jan Åsberg, LEJ13Filip Goldéus, LEJ
 Anders Bondesson, BKS6Claes Lindberg, ONE
    
2003Anders Bondesson, BKS13Gitten Råsander, LEJ
 Magnus Karlsson, CDB9Monica Eriksson, LEJ
    
2002Sten Alstander, 13Jan Åsberg, LEJ
 Christer Lovén, LEJ7Torkil Åsenhed, LEJ
    
2001   
    
    
2000Göran Andersson, VAL13Filip Goldéus, LEJ
 Gitten Råsander, LEJ?Jan Berndtsson, LEJ