Mejladress: styrelsen@lejonkulan-pc.se

Ordförande – Johan Nilsson, 070 557 82 77 ordforande@lejonkulan-pc.se

Vice ordförande – Anna Oldbring, 070 990 79 75

Kassör – Claes Åkerlund, 070 568 31 86 ekonomi@lejonkulan-pc.se

Sekreterare – Anna Oldbring, 070 990 79 75 sekreterare@lejonkulan-pc.se

Ledamot – Vakant

Ledamot – Staffan Gustavsson, 070 813 36 76

Ledamot – Michael Nilsson, 072 215 79 69

Ansvarsområden

Sportchef  – Staffan G
UK – Håkan Eriksson, samk., Magnus Bergström,vakant. uk@lejonkulan-pc.se 
Föreningsutvecklare – Michael N 
Ungdomsansvarig – Ann G
Utbildningsansvarig – Anna O
IT-ansvarig – Vakant
Resultatredovisning – Anna O
Hallkommittén – Johan N samk, 
Klubbmästerskap – Ann G
DM- och SM-anmälningar – Claes Å
Tävlingar – Johan N
Informatörer, hemsida och Facebook – Johan N & Anna O
Ansvarig utgivare och kontakt gentemot media – Johan N
Klubbresa – Ann G och Inger B
Spelardresser – Ann G
Projekt ”Ny hall” – Mari Milton, Jan Åsberg och Staffan G
Klubbmärken – Johan N