Mejladress: styrelsen@lejonkulan-pc.se

Ordförande – Johan Nilsson, 070 557 82 77 ordforande@lejonkulan-pc.se

Vice ordförande – Anna Oldbring, 070 990 79 75

Kassör – Claes Åkerlund, 070 568 31 86 ekonomi@lejonkulan-pc.se

Sekreterare – Anna Oldbring, 070 990 79 75 sekreterare@lejonkulan-pc.se

Ledamot – Staffan Gustafsson, 070 813 36 76

Ledamot – Michael Nilsson, 072 215 79 69

Ledamot – Sten-Magnus Kullberg, 070 551 54 55

Suppleant – Per Nordström, 070 691 14 46

Ansvarsområden

Sportchef  – Staffan G
UK – Utformning pågår uk@lejonkulan-pc.se 
Föreningsutvecklare – Michael N 
Ungdomsansvarig – Staffan G
Utbildningsansvarig – Anna O
IT-ansvarig – Vakant
Hallkommittén – Johan N & Thomas Wrang
DM- och SM-anmälningar – Claes Å
Tävlingsansvarig – Johan N
Information, hemsida och Facebook – Johan N (ansvarig utgivare), Anna O & Staffan G
Klubbresa – Ann G
Spelardresser – Ann G
Projekt ”Ny hall” – Jan Åsberg, Staffan G, Sten-Magnus Kullberg & Per Nordström
Klubbmärken – Johan N