Medlemsavgifterna inför 2024 är följande:

Medlemsavgift senior 700 kr (inkl/exkl licens)

Medlemsavgift senior förstagångs 150 kr (inkl licens)

Medlemsavgift junior 100 kr (inkl licens)

Medlemsavgift familj 1 400 kr (inkl licenser)

Stödmedlem* 200 kr (exkl licens)

Hedersmedlem** 0:- (exkl licens, utses av styrelsen) 

Betalas in på klubbens bankgiro, 695-1644, senast under januari månad.

I Lejonkulan är licens obligatorisk. Nya medlemskap exkl licens beviljas inte med motiveringen – ”varför ska man vara medlem i en bouleklubb om man inte vill ha tävlingslicens”?

*Stödmedlemskap är bara aktuellt för f d medlem som varit aktiv i minst 10 är men väljer att sluta som aktiv.

** Hedermedlem licensieras på egen begäran, utan kostnad.

Vill du bli medlem? – Klicka här

När du skickat in din ansökan behandlar styrelsen denna och skicka dig en bekräftelse.

När du blivit antagen som medlem och betalat din medlemsavgift utser styrelsen en kontaktperson.