Elitserien?

Till dig som vill vara med och föra upp Lejonkulan i Elitserien igen.
För några år sedan hade vi både ett öppet och ett veteranlag i elitserien, nu ligger vårt öppna lag i ettan och veteranlaget i tvåan.

Hur ska vi komma tillbaka till elitserien?

Du som är beredd att träna lite mer och siktar på en plats i något av våra elitsatsande lag kom till
boulehallen den 6 december kl 18.30 för att hjälpas åt att lägga upp en strategi.

Veteranlaget som kom fyra i slutspelet 2018. Foto gm Ulf B.

Ett särskilt träningstillfälle för elittruppen? Hur ska vi träna?

Ska vi ha en UK som idag eller en lite större elitkommitté som lägger upp träning och tar ut lag?
Vilka kriterier ska gälla för att bli uttagen till elittruppen?
Långsiktig satsning för föryngring av lagen.

Ur värdegrunden och vår verksamhetsidé:
I tävlingsidrotten är prestationsförbättring och goda tävlingsresultat vägledande. I den
hälsoinriktade bredd- och motionsidrotten är trivsel och välbefinnande normgivande
medan prestation och resultat är av underordnad betydelse.

Vi ska ha plats för både ock i Lejonkulan.