Rösta på Linköpingsförslaget för en ny boulehall.

En ny boulehall med bättre förutsättningar för spel både inom- och utomhus på samma plats och i en bättre omgivande miljö än vi har nu ligger på mångas önskelista.

Ska vi växa som klubb och ha bättre förutsättningar för att locka ny publik till vår sport är en bättre anläggning en förutsättning. Dock ska vi inte bara kräva mer utan även vara medvetna om att mer även betyder mer arbete, kanske i någon form av allians med stadens andra klubbar och i förlängningen även ändrade ekonomiska förutsättningar.

Vi har en grupp som jobbar med frågan så delge din syn till någon av dem. I gruppen ingår fn Staffan Gustavsson och Janne Åsberg. Marie M och Martin D som båda lämnar klubben inför 2023 har deltagit men är nog inte så ”heta” i frågan.

För att få politiken att ta frågan på allvar röstar du här: https://flexext.linkoping.se/flexitePagesExt/listview/3GLM/detailsView/12046?lang=sv

Lejonkulans boulehall 2. På den tiden vi hade hall 1 var inte digitalkameran var mans
egendom.