Lejonligan 2024

Med inomhussäsongen kommer även de populära tävlingarna såsom 13-dagssingeln, Annandagskortleken och Boule 2024 men först ut i denna rad är Lejonligan. Klubbens interna tävling som spelas på fredagar kl 09-12 och är öppen för alla som har möjlighet att vara med även om det av naturliga skäl blir mest pensionärer.

Så här presenterar Lejonligangruppen, bestående av Curt Z, Per och Inger N samt Ingvor G, årets upplägg:

Vi har nu kommit upp i 18 anmälda lag och tvingas av utrymmesskäl att stänga anmälan. Redan med 18 lag är det på gränsen att klara grundomgången fram till jul och med fler lag klarar vi inte vare sig den eller vårsäsongen. Vill du spela så finns det alltid möjlighet som reserv, se nedan.

Lejonligan spelas som tidigare fredagar mellan kl 09.00-12.00 med planerad start den 13 oktober. I år är det enbart DUBBELLAG som gäller. Alla möter alla en gång under hösten och efter nyår delas lagen upp i ett A- respektive ett B-slutspel. 9 lag till vardera.

Deltagaravgiften är 300 kr/lag och betalas till Inger N innan spelstart, antingen via Swish till 073 776 60 60, glöm inte att ange vilket lag betalningen avser, eller kontant.

Reserver

Vid förhinder att spela någon fredag får reserver sätter in. Reserver hämtas bland LEJ-medlemmar som inte spelar med i Lejonligan. En reserv får under säsongen spela för flera lag.

Ytterligare info, Curt Ziemke, 070-3574578.