Seriespel 2024

Vid vårt träningsmöte i boulehallen torsdag kväll 26/10, endast 10 personer närvarade, diskuterades hur träningen ska läggas upp och hur vi ska sätta ihop våra representationslag. Representationslagen är våra högst placerade lag i öppen respektive veteran. Nästa år spelar båda lagen i förbundsserien division 1. Vår ambition är givetvis att komma upp i elitserien.

Speldatum  för förbundsserien är 8-9 juni och 10-11 augusti.

Resultatet av mötet blev att vi går ut med en enkät där vi frågar vilka som vill spela i något av våra representationslag och i vilken klass. För att spela i något av lagen ska man kunna vara med på träningar som kommer vara kvällstid. Tanken är att när vi vet vilka som vill spela i respektive lag samlas de och ur vardera grupp utses två laguttagare/lagledare. Grupperna bestämmer träningstider där båda grupperna tränar samtidigt samt hur träningen ska bedrivas.

Den som anmäler sig ska kunna träna regelbundet med gruppen och ha ambitionen att förbättra sitt boulespel både tekniskt och taktiskt. 

Svara genom enkäten ”Seriespel 24” här på hemsidan och gör det senast den 9.e november.

Observera att denna enkät bara gäller de som vill spela i något av våra högst placerade lag. En förfrågan om vilka som vill spela i något av våra två distriktsserielag i juni och augusti 2024 kommer skickas ut senare.

Träningarna på torsdagar kommer tillsvidare genomföras som matchspel, stationsträning och precisionsskytte. Start kl 18.30.

Uppvärmning inför seriespelet i Västerås, juni 2023.