Sportlovs-prova på

Sportlovs-prova på


23 februari 2023

Möjlighet att testa på boulespel under lättsamma former för sporlovslediga.

Boulehallen
Kunskapslänken
Linköping,

Visa hela kalendern