Sportlovs-prova på

Sportlovs-prova på


22 februari 2023

Möjlighet att testa på boulespel under lättsamma former för sporlovslediga.

Boulehallen
Kunskapslänken
Linköping,

Visa hela kalendern