Vad gäller om man varit sjuk?

Vi har fått frågan om vad som gäller om man testat positivt för Covid-19 eller placerats i karantän för att någon närstående testat positivt.

I väntan på provsvar:

  • Du som har symtom ska hålla dig hemma.
  • Du som bor tillsammans med någon som har covid-19 ska stanna hemma även om du är symtomfri.

Om ditt provsvar ger
EJ PÅVISAT
Är ditt provsvar negativt innebär det att ingen pågående infektion av covid-19 har påvisats. Du kan återgå till arbete eller skola när du känner dig allmänt förbättrad samt varit feberfri i 24 timmar.
Om du bor tillsammans med någon som har covid-19 gäller hemkarantän tills det har gått 7 dagar sedan personen i ditt hushåll blev provtagen. Hemkarantän gäller även om du är utan symtom, och även om du är vaccinerad mot covid-19.

PÅVISAT
Om provsvaret visar att du har en pågående infektion av covid-19 ska du stanna hemma i minst sju dygn räknat från den dag du fick symtom. De två sista dygnen ska du känna dig bra och inte ha feber. Om du har kvarvarande lindriga symtom men i övrigt känner dig helt frisk, kan du återgå till arbete, skola, förskola och annan aktivitet om det gått minst sju dygn sedan insjuknandet. Om du har lämnat prov utan att ha symtom räknas sju dygn från den dag du tog ditt test.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *