Ny UK

Nytt år, nya tag och nu även en ny UK.

Joakim Tollin som i och med årsmötet avgick ur styrelsen och då även lämnade sin roll som sportchef och sammankallande för UK lät oss då förstå att han tänkte fullfölja sitt UK-uppdrag under inomhusserien för att sedan lämna över till andra krafter.

Nu har resterande del av inomhusserien ställts in pga pandemin och Joakim har då slutfört sitt jobb. Men vi har en Svenska Cupen Öppen som står för dörren, om inte pandemin åter igen sättar käppar i hjulen, och som för vår del ska spelas i Skövde den 19-20 februari. Vi behöver således en ny UK lite tidigare än vad som ursprungligen var planen.

Nu var inte Joakim ensam i sin UK-roll utan hade hjälp av Ann G, Inger B och Labbe L. Då ett par medlemmar anmält intresse om att få jobba med uttagningarna, vilket är glädjande – vi har för få medlemmar som vill bidra, så har styrelsen beslutat att möblera om hela UK inför den kommande säsongen.

UK, som jobbar på uppdrag av styrelsen, vilket gäller alla kommittéer, får sina uppdrag via sportchefen, Staffan Gustavsson. Sammankallande UK och ansvarig för rapportering och underlag för presentationer här på hemsidan är Håkan Eriksson. Håkan är en medlem som vi väl tillsammans med flera av oss lite skämtsamt kan kalla för en inventarie och jag tror inte det är många som inte vet vem Håkan är.
Till sin hjälp har han Magnus Bergström. Magnus är inte lika gammal i våra led men nog så väl en erfaren boulespelare med, liksom Håkan, ett gediget boulekunnande. Det han möjligen saknar i personkännedom får väl Håkan täcka upp, men båda dessa herrar är fortfarande i arbetsför ålder, vilket gör det svårt för dem att hålla koll på alla 65+-are vi har i klubben. Därför finns det just nu en vakans i UK-gruppen och vad som söks är en person som kan bidra med lite input från den verksamhet som bedrivs på dagtid, och den är som bekant inte liten. 

Därmed inte sagt att det räcker med att briljera i Lejonligan för ett bli uttagen till vårt representationslag i veteranklass men det kan vara en god början. Exakt vilka krav UK kommer att ställa på spelarna för att bli uttagna får vi återkomma om men att det kommer att krävas någon form av deltagande på våra officiella träningar är jag fullständigt övertygad om. På träningarna lär vi inte bara ut olika träningsövningar, som det är upp till var och en att ta till sig, utan vi går även igenom spelreglerma och tävlingsbestämmelserna i de fall de behöver förtydligas  under den inledande punkten ”veckans regel” och under våren har det utlovats att vi ska lägga mer tid även på taktik och agerande som lag.

Som en ren motsats till våra 65+-are har vi våra juniorer och styrelsen har ambitionen att de ska få ta så mycket utrymme de vill i vårt utvecklingslag. För att hålla koll på dem och hur mycket de egentligen vill har vi Ann G som ”spion” åt UK i ungdomslägret. Ann och Inger, är de båda som förtjänstfullt jobbar med ungdomarna, ingår inte i men ska ha en dialog med UK i dessa frågor.  

Innan jag avslutar med att i bild presentera de två nu klara medlemmarna av UK så vill jag passa på att tacka de avgående, Joakim Tollin, Ann Gustafsson, Inger Björling och Labbe Liljeqvist för sitt engagemang och nedlagda arbete. Även om man kan tycka att fjolåret, och året innan som blev noll och intet, inte var våra bästa år genom historien så klarade iaf båda våra representationslag av att förnya sina kontrakt, som det heter på idrottsspråk, och då uttagningsproseccen inte var den enklaste ska den avgående UK ha all heder.

Labbe kvarstår dock som boendebokare direkt under sportcehfen. Ett uppdrag som han gärna fortsätter med och som han skött med bravur.

CJN_210704_158-2.jpg
Håkan Eriksson, vår nye UK har till sin hjälp

CJN_210823_88.jpg
Magnus Bergström och 

CJN_220106_18-2.jpg
den som till äventyrs inte vet hur Labbe ser ut så är det så här.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *